UKÁZKY NAŠÍ PRÁCE

Ve většině případů dostáváme již vytvořené životopisy a motivační dopisy, které je potřeba zkontrolovat či přeložit do anglického jazyka. Co dokument z YourStory, to originál. Ručíme za kvalitu, originalitu a bezchybnost.

Pozor: Z důvodu zachování soukromí našich zákazníků nemůžeme poskytnout více detailů (proto rozmazaný text v náhledech) o již zpracovaných dokumentech. Na zpřístupnění více ukázek se pracuje.

Motivační dopis od zákazníka

Motivační dopis sepsaný v anglickém jazyce studentem VŠ, který se hlásil na graduate pozici. Žádal o kontrolu.

Dopis upravený od YourStory

Jde o ten samý motivační dopis, ale již po naší kontrole. Červené části znázorňují chyby a nepřenosti, které jsme museli následně v jeho dopisu opravit.

JAK TO NEDĚLAT

Ne každý ví, jak správně postupovat při tvrobě životopisu a ne každý také ví, jak napsat zajimavý motivační či průvodní dopis tak, aby byl v rámci výběrového řízení přizván k následnému osobnímu pohovoru s potenciálním zaměstnavatelem. I proto zde uvádíme příklady těch slabších kousků, které ve výběrových řízeních neuspěly.

Strohý a nezajímavý životopis

I když ještě nemáš tolik pracovních či studijních zkušeností, abys byl schopný zaplnit textem celou stránku životopisu, vždy lze životopis uspořádat, vylepšit, rozepsat tak, aby se stal zajímavějším. Rozhodně ne tak, jak demonstruje náhled v obrázku.

Nevyvážený životopis

Životopis založený na vhodné grafické úpravě? Ano, pokud se to hodí. V tomto případě byla ale realizace nevhodná. Je vhodnější využít jiných grafických prvků a přehlednější úpravy a členění textu.

REFERENCE NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

Ne každý ví, jak správně postupovat při tvorbě životopisu a ne každý také ví, jak napsat zajimavý motivační či průvodní dopis tak, aby byl v rámci výběrového řízení přizván k následnému osobnímu pohovoru s potenciálním zaměstnavatelem. I proto zde uvádíme příklady těch slabších kousků, které ve výběrových řízeních neuspěly:

International Trainee v logistice - Monika Moravcová

Kluci z YourStory mi pomohli s úpravou životopisu a finální korekcí motivačního dopisu. Ne,že bych neuměla anglicky, ale chtěla jsem si být 100% jistá, že má přihláška bude bezchybná. I proto, jsem byla vybrána na pozici International Trainee jako první zástupce z ČR v dlouhé historii našeho trainee programu.

Country Manager pro ČR - Jan Kopecký

Můj životopis byl mou chloubou i mou přítěží najednou. 3 stránky nepřehledného textu mi tým YourStory zkrátil na jednu a půl A4. Smazali nepotřebné, vyzdvihli mé úspěchy a nakonec celý životopis působivě redesignovali.